Poster A3.cdrNakon veće pauze, tačnije od 2006. godine, u Dečijem kulturnom centru Beograda, održan je četvrti po redu Festival obrazovanja odraslih „Uhvati svetlost“ u Srbiji. Specifični ciljevi ovogodišnjeg Festivala bili su usmereni na informisanje i motivisanje, kako ključnih stejholdera u obrazovanju odraslih, tako i šire javnosti da se uključe u tradiciju slavljenja i promovisanja svih oblika obrazovanja odraslih počevši od svojih lokalnih okruženja, pa sve do delanja na državnom i regionalnom nivou smeštenom u međunarodne okvire.

Program festivala bio je organizovan u četiri celine: aktivnosti posvećene trećem životnom dobu, panel diskusije, predstavljanje obrazovne ponude kroz interaktivan radioničarski rad sa publikom, petnaestominutne prezentacije i razgovora sa organizatorima obrazovnih aktivnosti za odrasle. Festival je otvoren pozorišnom predstavom „Igrajući žrtvu“, koji su izveli korisnici Dnevnog centra za starije osobe sa Karaburme. Predstavu je režirala Draženka Čelebićanin, glumica, uz stručnu pomoć socijalne radnice Vere Vitezović. S obzirom da je 2012 godina, godina posvećena aktivnom starenju i da je predstava prvi projekat usmeren na obogaćivanje društvenog života starijih odlučeno je da upravo ovom aktivnošću bude otvoren ovogodišnji Festival obrazovanja odraslih nakon čega je usledila kraća diskusija o mogućnostima i potrebi za aktivnim starenjem. Ovaj blok je završen intergeneracijskom radionicom koju je realizovala Vera Erac ispred nevladine platforme Transformator. Učesnici su razmenjivali svoja iskustva na temu njihovih omiljenih igara.

Brosura Festival 2012.cdrTokom Festivala realizovane su dve panel diskusije o obrazovanju u funkciji razvoja organizacija civilnog (nevladinog) i biznis sektora. Zaključci diskusija su ukazali na to da je saradnja države i civilnog sektora nedovoljna što otežava kvalitetnu realizaciju obrazovnih programa, dok je za biznis sektor značajno da se unapredi saradnja sa obrazovnim institucijama kako bi se obezbedile adekvatne prakse za adekvatan ulazak ili povratak u svet rada. Obrazovna ponuda organizatora obrazovanja odraslih predstavljena je kroz radionice sticanja praktičnih manuelno-kreativnih veština i znanja. Info baza je bio deo namenjen organizacijama koje finansiraju ili realizuju značajne obrazovne projekte odraslih poput Tempus kancelarije, GIZ-a (projekat karijerinog savetovanja), E8 (program Evropski volonterski servis). Pomenute organizacije su na svojim štandovima davali zainteresovanim posetiocima informacije o aktuelnim projektima koje realizuju, kao i o mogućnostima za saradnju. Festival je zatvoren javnim časom salse koji je realizovala škola salse Movimiento i muzičkom radionicom savremene gitare. Takođe, tokom festivala posetioci su imali prilike da učestvuju u demonstraciji mađioničarskih trikova. Na video bimu u nekoliko termina tokom Festivala, prvi put su emitovana svedočanstva uspešnih učenika koja su snimljena na teritoriji gradova Beograd, Kragujevca, Novog Bečeja. U realizaciji festivalskih aktivnosti učestvovala je 41 organizacija, odnosno oko osamdeset realizatora programa. Tokom festivalskog dana ukupan broj poseta dosegao tri stotine. Raspon uzrasne strukture posetilaca je bio između sedam i osamdeset i pet godina, dok je prosečna starost posetilaca Festivala procenjena na oko 40 godina.

Zaključak šestog Festivala obrazovanja odraslih je da je potreba za promocijom obrazovanja odraslih i celoživotnog obrazovanja i učenja u najširem smislu, ogromna. Iz ovoga direktno sledi da se buduće festivalske aktivnosti moraju realizovati na više lokacija, u saradnji sa mnogo većim brojem partnera i tokom više dana.

  • DSC_6882
  • fest2012
  • DSC_7006
  • fest20122
  • fest20123
  • DSC_6924


Podelite tekst i preko drugih mreža