poster ucenje u zajednici bor 50x70Ove godine, po deveti put u Srbiji, Festivalom učenja odraslih slavili smo mogućnost da se učenjem menjamo u odraslom dobu. IX festivalom želimo pre svega je naglašen značaj učenja u zajednici. To je bio razlog da festivalske aktivnosti značajno proširimo. Prvo samo identifikovali postojeće inicijative učenja u zajednici, prepoznali poejdince sa željom da znanjem doprinesu lokalnom razvoju, istraživali moguće prepreke i konačno se okupili na neformalnom sastanku u bašti KC Grad. Nakon što smo se složili da je neophodno da se udružimo promislili smo šta nam od znanja i veština nedostaje i krenuli smo u potragu za znalcima. Tokom godine održane su andragoške obuke, obuke za zagovaranje, aktiviranje zajednice, pisanje projektnih predloga i skupljanje sredstava. Konačno osnaženi, još čvršće povezani i ohrabreni na završnoj svečanosi Festivala učenja odraslih demonstrirali smo kako bi jedan centar za učenje u zajednici mogao da izgleda. Festivalske aktivnosti 2015. godine realizovane su u Beogradu i Boru, delom i u Kragujevcu, a oko kamere beležilo je primere dobre prakse.

Pokrenuli smo lavinu sada očekujemo da nam se pridružite. U nastavku teksta možete se detaljnije upoznati sa predlogom koncepta učenja u zajednici:

Pod učenjem u zajednici podrazumevamo sve one neprofitne, dobrovoljne aktivnosti članova zajednice u kojima značajno mesto zauzima razmena znanja, veština ili stavova.

Ovakve aktivnosti mogu organizovati veće ili manje, formalne ili neformalne, grupe građana, sporadično ili redovno, privremeno ili trajno, u privatnom ili javnom prostoru. Mogu biti inicirane i/ili finansijski podržane od strane lokalne uprave, neke lokalne institucije ili nekom spoljašnjom inicijativnom ali i samoorganizovane, samoodržive i samoupravljane.

Promovišemo učenje u zajednici jer verujemo da može presudno uticati na:

  • osnaživanje i razvoj pojedinca kao samostalnog, odgovornog i aktivnog člana zajednice
  • unapređenje međuljudskih, međugeneracijskih i međuetničkih odnosa u zajednici međugeneracijskim aktivnostima, uključivanjem marginalizovanih grupa, podsticanjem komunikacije, saradnje i razmene u zajednici, duha solidarnosti i osećaja pripadnosti
  • unapređenje kvaliteta života u zajednici, kroz razvoj obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih i drugih usluga i sadržaja zajednice, posebno za starije članove zajednice
  • aktiviranje zajednice osposobljavanjem i ohrabrivanjem za učešće u aktivnostima u zajednici, građanski aktivizam i volonterizam
  • samoodrživi razvoj zajednice očuvanjem i unapređenjem postojećih i sticanjem novih znanja i veština, aktiviranjem potencijala i efikasnijom upotrebom resursa, promocijom kulture celoživotnog učenja
  • kulturni prosperitet, zaštitu i dalji razvoj kulturnog modela i identiteta zajednice očuvanjem i razvojem tradicionalnih znanja, zajedničkih vrednosti i kolektivnog sećanja, intenziviranjem učešća u postojećim kulturnim aktivnostima, iniciranjem novih, intenziviranjem razmene sa drugim zajednicama i prezentacijom informacija iz drugih kulturnih sredina.

Ako organizujete aktivnosti učenja u zajednici, želite da se povežete sa akltuelnom partnerskom mrežom, potrebna vam je podrška kako biste pokrenuli neku obrazovnu aktivnost u vašem okruženju budite slobodni da nas kontaktirate na office@aes.rs.

______________________________________________________________________________________

Festivali obrazovanja i učenja odraslih već decenijama na svim kontinentima promovišu obrazovanje odraslih. Praksa slavljenja učenja i obrazovanja odraslih prerasla je u pokret 2000. godine na inicijativu UNESCO-a (Unated Nations Education, Science and Culture Organization). Na samom početku preko četrdeset zemalja zajednički je, svake godine nedeljama, podsticalo odrasle da se uključe u procese učenja i obrazovanja, kako bi neprekidno povećavali kvalitet sopstvenog života, svojih porodica i okruženja u kom žive i rade. Danas festivali, nedelje odraslih učenika, dani učenja, egzistiraju u najrazličitijim oblicima, dok Evropska komisija promociju obrazovanja i učenja odraslih vidi kao jedan od najznačajnijih prioriteta.

Društvo za obrazovanje odraslih od 2001. godine podstiče naše ravnopravno učešće u aktivnostima svetske porodice koja slavi učenje i obrazovanje odraslih. Kako su se prilike u državi menjale, tako se pomerao i fokus u oblasti obrazovanja odraslih u Srbiji. U želji da obezbedimo kontinuirano podsticanje odraslih da uče, krajem decembra 2013. godine pokrenuli smo ovaj web portal. Kako bi naše i vaše aktivnosti u on-line prostoru bile vidljivije u svakom momentu obezbedili smo mogućnost da svi koji žele ispričaju svoje iskustvo o učenju ili podele kratku izjavu o procesu učenja. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo svima na izuzetnom doprinosu našoj zajedničkoj dosadašnjoj bazi iskustava i znanja, ali i da vas pozovemo da nastavite da doprinosite učenju odraslih.

Formiranjem on-line zajednice koja razmenjuje infomacije o procesu učenja, jasno se iskazuje potreba za učenjem, ali se i ukazuje na probleme sa kojima se odrasli susreću učeći. Na ovaj način otvaramo mogućnost da se zajednički borimo za društvo koje koje uči, ali i da se pridružimo još jednog inicijativi UNESCO-a – Mreži gradova koji uče. Umrežavanjem, korišćenjem svih resursa kojima zajednica raspolaže i stvaranjem samoodrživog sistema možemo ostvariti ovaj cilj i stvarati zajednice koje počivaju na dostupnom i kvalitetnom obrazovanju koje vodi ka razvoju pojedinaca i celokupne zajednice.

  • knjiga
  • produkti
  • sala
  • herc41


Podelite tekst i preko drugih mreža