Formular za prijavu obrazovnih programa

Kao "Nekomercijalni program" se mogu prijaviti samo obrazovni program i aktivnosti, koje u interesu zajednice i za potrebe zajednice organizuju pojedinci, grupe, organizacije i institucije u privatnom ili javnom prostoru. Ovi programi ne moraju nužno da budu besplatni, ali trošak učešća ne sme prevazilaziti troškove realno utrošenog radnom materijala i sredstava. Obzirom da nisu komercijalni, podležu blažim kriterijumima kvaliteta i transprentnosti u odnosu na komercijalne programe, pa je i količina obaveznih podataka znatno manja. Svi ostali obrazovni programi i aktivnosti se prijavljuju kao "Komercijalni" bez obzira ko ih organizuje.

Podaci o organizatoru

Sedište

Podaci za kontakt:

Dodatni podaci o organizatoru neophodni za popunjavanje Deklaracije o oglašavanju
Podaci koje unosite činiće Deklaraciju, koja je po Zakonu o oglašavanju (član 11.), obavezna za oglašavanje u ovoj kategoriji.
Oglašivač je dužan da prilikom postavljanja oglasa tačno popuni sve obavezne podatke. Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu dostavi odmah Društvu ili prijavi sa novim programom.

Dodatni podaci o organizatoru neophodni za izdavanje računa

Podaci o programu

Trajanje programa

Cena programa


Podelite tekst i preko drugih mreža