26.122013
0

Marija Antovski _ Gde me je učenje odvelo?

“Učenjem dolazimo do sebe samih”. Ovim rečima Marija opisuje ishod svog procesa učenja. U ovoj kratkoj video izjavi sažeta je suština i značaj učenja za individualni rast i razvoj. Najdragocenije je promišljati šta se sve promenilo zahvaljujući učenju, ali za to je neophodno i osvestiti taj proces na svim nivoima. Marijina mudrost o učenju izuzetno osvešćuje i motiviše. Pogledajte video, a potom promislite šta ste naučili, gde su vas nova saznanja odvela, gde želite da stignete i šta je potrebno još da naučite.