17.112015
0

Herc _ Srce umesto stigme

Udruženje Herc je posvećeno osobama sa neurotskim poremećajima. Pružaju različite vidova podrške osobama sa neurozom, pa tako organizuju grupe samopomoći, psihološke radionice za lični razvoj, kao i savetovalište za sve one koji shvataju neophodnost rada na sebi. Kažu da su neuroze “mali, a veliki problemi” i snažno veruju da je rad na sebi, udruživanje sličnih ljudi, ključni uslov blagostanja i slobode.