17.112015
0

Horkestar _ Raspevano društvo

…može li se hor samoorganizovati izvan škola, crkava i KUD-va? …može li hor okupiti i antisluhiste? …može li hor da bude kritičan, a ne samo prigodan?
…može li hor obnoviti utopijske procese “kolektiva novih formi”? …može li se hor baviti i (samo)edukacijom i različitim oblicima društvenog aktivizma? …može li se hor baviti razvijanjem političke svesti kroz razbijanje građanskih predrasuda? …može li hor nastupati van akademskih prostora?
HORKESTAR je, zapravo, nezavršeni/nesavršeni odgovor na pitanja koja sebi još uvek postavljamo.