19.112015
0

Grupe samopomoći Crvenog krsta Srbije _ Solidarnost na delu

U okviru Programa brige o starima Crveni krst Srbije u 22 opštine organizuje 38 grupa za starije. U grupama su aktivni stariji od 65 godina. Ovi heroji u zajednici rešavaju svoje i probleme svojih sugrađana, pišu pesme, putuju, uče, organizuju predavanja… Sa sastanaka grupa pokrenuto je nekoliko uspešnih inicijativa.