19.112015
0

Kolaž o učenju u zajednici

Pod učenjem u zajednici podrazumevamo sve one neprofitne, dobrovoljne aktivnosti članova zajednice u kojima značajno mesto zauzima razmena znanja, veština ili stavova. Ovakve aktivnosti mogu organizovati veće ili manje, formalne ili neformalne, grupe građana, sa vremena na vreme ili redovno, u privatnom ili javnom prostoru. Mogu biti inicirane i/ili finansijski podržane od strane lokalne uprave, neke lokalne institucije ili nekom spoljašnjom inicijativnom ali i samoorganizovane, samoodržive i samoupravljane. Učenje u zajednici utiče kako na pojedinca i njegov lični razvoj, tako i na unapređenje međuljudskih odnosa, ali i na razvoj same zajednice i poboljšanje kvaliteta života.

Svako ima pravo da uči sve što želi i svako ima pravo da poučava.