Prva pitanja koja se odraslima nameću, ali i đaćima i studentima, prilikom odabira nekog obrazovnog programa su:

 1. savetikursKako termine i dužinu realizacije programa da uskladim sa obavezama?
 2. Ko su predavači?, Koji udžbenik ili nastavni materijal predavači koriste?
 3. U koju ću grupu biti smešten(a)?
 4. Da li ću se uklopiti sa ostalim polaznicima iz grupe?
 5. Da li su obezbeđeni sertifikati i ko ih priznaje?
 6. Koliko novca moram da izdvojim da bi pohađao/la odabran obrazovni program?

Pitanja bi mogla još dosta da se nižu, ali u nastavku teksta ponudićemo vam okvir na koji valja da obratite pažnju pre nego što krenete u potragu za obrazovnim programom koji može da odgovori na vaše aktuelne potrebe. Potrudite se da pronađete odgovore na pitanja za svaku ponuđenu oblast, a potom rezultate uporedite sa vašim aktuelnim ciljevima u vezi sa učenjem i karijernim napredovanjem.

Razumemo da do većine informacije nećete moći da dođete lako, ali ne odustajte. Razgovarajte, slobodno postavljajte pitanja, zapisujte, analizirajte i potom donesite odluku. Osim što za većinu obrazovnih programa morate da platite novcem, razmišljajte o vremenu, u krajnjem slučaju i naporu koji ćete uložiti kako biste što bolje usvojili znanja i veštine koje vam mogu uticati na lični i profesionalni razvoj.


A Obrazovna institucija orijentisana je ka polaznicima:

 1. Da li se i na koji način ispituje zadovoljstvo polaznika obrazovnih programa?, Da li su ti podaci u potpunosti dostupni?
 2. Da li postoje instance za žalbu u samoj instituciji?
 3. Da li je poznata stopa odustajanja polaznika od programa, kao i stopa onih koji program nisu uspešno završili?
 4. Da li su poznati i dostupni razlozi odustajanja, odnosno neuspešnog završavanja programa?

 

B   Program je transparentno predstavljen:

 1. Oblik (radionica, višednevni seminar, okrugli sto itd.) u kom se program realizuje prilagođen je ciljevima i sadržaju.
 2. Predstavljeni su svi nivoi od kojih se sastoji program, kao i sadržaj za svaki nivo.
 3. Za svaki nivo razvijen je specifičan materijal za učenje i dostupan je na uvid (udžbenici, praktikumi, online materijali, etc.); Jasno je definisano koja ćete znanja i veštine steći po završavanju svakog nivoa.
 4. Radna biografija predavača je transparentno predstavljena i odgovara temi i zahtevima programa.    

C

  Predstavljene su metode koje se koriste u nastavi:

 1. Da li su prilagođene specifičnoj grupi polaznika (deca, mladi, odrasli, osobe sa poteškoćama u učenju)?
 2. Da li će vama lično takav način rada odgovarati?
 3. Postoji li mogućnost da prisustvujete probnom času?

*U odgovoru na ova pitanja može vam pomoći naš test za određivanje stila učenja.

D Problemi u nastavi se transparentno predstavljaju:

 1. O problemima se otvoreno govori, kao i o rešenjima za njihovo prevazilaženje? 
 2. Bitno je da otvoreno zagovarate sa budućim nastavnikom i zaposlenima u obrazovnoj instituciji o potencijalnim problemima u obrazovnom procesu?

*Na primer formirana je grupa za učenje stranog jezika isključivo od znatno mlađih osoba od vas, tekstovi su prilagođeni njihovim interesovanjima. Pitajte nastavnika kako u takvoj grupi može da izađe u susret vašim potrebama?

E Jasno je kako je formirana cena perograma:

 1. Koji procenat je namenjen nastavniku, a koji organizaciono logističkim potrebama programa?
 2. Na osnovu ovog odnosa možete proveriti da li su nastavnici adekvatno plaćeni i vrednovani, a opet to može da implicira kvalitet i motivaciju za rad.
 3. Da li je u cenu još nešto uključeno: udžbenici, pomoćni nastavni materijal (online baze podataka, platforme za učenje itd.), izrada sertifikata, testiranje znanja (ulazni/završni test) itd.

Podelite tekst i preko drugih mreža